REKRUTACJA 2016/2017

Aktualne informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych dostępne są na stronie

internetowej Urzędu Miasta . Wnioski do pobrania na w/w stronie lub

w przedszkolu.