Podziękowanie za udział w akcji „Pomagamy polskim dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie”