Konkurs Czysta Częstochowa – zbiórka baterii!!!!

 

Nasze przedszkole bierze udział w konkursie „Czysta Częstochowa” pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Współorganizatorem jest: Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Urzędu Miasta Częstochowy oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.

Zużyte baterie zbieramy do 20 maja 2013 roku.

Jednym z celów konkursu jest uświadomienie konieczności selektywnej zbiórki baterii i przekazywanie ich do recyklingu, w celu ograniczenia ilości zużytych baterii trafiających na składowisko odpadów, na którym uwalniane z nich metale ciężkie oraz kwasy powodują przeniknięcie do ziemi i skażenie wód gruntowych.

Zachęcamy do udziału w zbiórce baterii.