ZAJĘCIA ADPTACYJNE DLA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDZKOLA

Dnia 25 i 26 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00, tj. środa i czwartek  odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci  przyjętych na rok szkolny 2014/2015 do Miejskiego Przedszkola nr 12.

                             SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW.