O nas

 

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od 6:00 do 17:00. Usytuowane w dzielnicy Tysiąclecie. Jest przedszkole 5-oddziałowym. Posiada salę rekreacyjną, gabinet logopedyczny, kolorowe, jasno, bogato wyposażone sale. Dostosowane do potrzeb dzieci podczas zabaw i nauki. Walorem placówki jest zielony, zacieniony plac zabaw wyposażony w urządzenia terenowe. Nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która ustawicznie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności podejmując różne formy doskonalenia. Atmosfera pełnej akceptacji dziecka umożliwia promowanie zainteresowań i umiejętności dzieci nie tylko w przedszkolu, ale i w szerokim środowisku.
Przedszkole organizuje cykliczne zajęcia integracyjne z rodzicami pod hasłem „Mamo, tato baw się z nami”.

 

Tradycje naszego przedszkola

 

Tradycją naszego przedszkola są uroczystości i imprezy takie jak:
– Pasowanie na przedszkolaka,
– Pasowanie na czytelnika,
– Mikołaj,
– Wigilia,
– Jasełka,
– Dzień Babci i Dziadka,
– Zabawa Karnawałowa,
– Śniadanie Wielkanocne,
– Piknik rodzinny z okazji dnia Mamy i Taty,
– Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie Starszaków,
– Zielona Noc w przedszkolu dla dzieci starszych.

 

Cyklicznie organizujemy tydzień zdrowia pod hasłem „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”

 

Organizujemy:
– rajdy,
– wycieczki:
krajoznawczo-przyrodnicze,
edukacyjne,
sportowo-rekreacyjne,
– turnieje, olimpiady i konkursy,
– działania zdrowotne w celu uzyskania Certyfikatu II stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem

 

Współpraca:

 

z organem prowadzącym,
z organem nadzorującym,
z rodzicami,
ze środowiskiem lokalnym:

 

– Teatr,
– Filharmonia,
– Muzeum,
– Biblioteka,
– Szkoły i Przedszkola,
– Polski Czerwony Krzyż,
– Klub osiedlowy „Nasza Praca”,
– Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska,
– Ludzie sportu i sztuki,
– Specjalistyczne przychodnie stomatologiczne,
– Fundacja „Elpis”.

 

Wzbogacamy ofertę edukacyjną

 

Wzbogacamy ofertę edukacyjną o:  

 – rytmikę,    

 – zajęcia logopedyczne,  

 – zajęcia z terapii pedagogicznej                                                                                

                                                                                                   

Zajęcia i zabawy pod hasłem „Super Draka w Krainie Przedszkolaka”
– Kraina plastyki „Kleks”,
– Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej „Gimnastyka dla smyka”,
– Kraina badania i świata poznawania „Mały odkrywca”,                                                    
– Zajęcia taneczno – ruchowe „Rytm”                                                                                    
– Zajęcia w „Klubie Aktywnego Rodzica”