WYJAZD DO FILHARMONII

W środę 10.01.2016 r.  grupy:

„Żabek”, „Misiów”, „Biedronek”

 i starsze dzieci z grupy „Wiewiórek”

wyjeżdżają do Filharmonii Częstochowskiej

na audycję muzyczną.

Wyjazd z przedszkola o godz.1100.

KOSZT  – 10 zł

 

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

Dnia 02 marca o godz. 14.00

odbędzie się spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 Zapraszamy chętnych rodziców.