Konkurs „Stroika czar…”

Zapraszamy rodziców i dzieci do udziału w konkursie plastyczno-technicznym
„Stroika czar…”
Konkurs trwa do środy 17 grudnia 2014 roku.
Prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami podczas uroczystej wigilii 19 grudnia 2014 roku.
Prosimy o składanie prac u wychowawców poszczególnych grup.

Regulamin konkursu na stroik świąteczny